Διαχείριση  Αναφορών για περιστατικά αρνητικών διακρίσεων, σεξισμού και παρενόχλησης

από την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου