Μαθήματα που έχουν ως κύριο άξονα το φύλο και τις έμφυλες σχέσεις και εραρχίες

Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022

  • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: 6 μαθήματα (3 ΣΧΟΛΕΣ / 3 ΤΜΗΜΑΤΑ)
  • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: 2 μαθήματα (1 ΣΧΟΛΗ / 1 ΤΜΗΜΑ)

Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023

  • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: 3 μαθήματα (2 ΣΧΟΛΕΣ / 3 ΤΜΗΜΑΤΑ)
  • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: 1 μάθημα (1 ΣΧΟΛΗ / 1 ΤΜΗΜΑ)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Ή ΕΚΤΕΝΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΦΥΛΟ, ΤΙΣ ΕΜΦΥΛΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΙΕΣ

Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022

  • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: 48 μαθήματα (4 ΣΧΟΛΕΣ / 6 ΤΜΗΜΑΤΑ)
  • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: 4 μαθήματα (3 ΣΧΟΛΕΣ / 3 ΤΜΗΜΑΤΑ)

Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023

  • ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: 52 μαθήματα (4 ΣΧΟΛΕΣ / 7 ΤΜΗΜΑΤΑ)
  • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: 7 μαθήματα (3 ΣΧΟΛΕΣ / 4 ΤΜΗΜΑΤΑ)