Γενικά

  • Οδηγός συμπεριληπτικών πρακτικών για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα (Πρόγραμμα unidiversity: Πανεπιστήμια στο δρόμο προς την ποικολομορφία): Προβολή
  • Εθνική Έκθεση: Ελλάδα (Πρόγραμμα unidiversity: Πανεπιστήμια στο δρόμο προς την ποικολομορφία): Προβολή
  • “Το Μοβ” Ηλεκτρονική εφημερίδα γυναικείων δικαιωμάτων και γυναικείων θεμάτων: Μετάβαση
  • 3η Ετήσια Έκθεση για τη Βία κατά των Γυναικών στην Ελλάδα (Γ.Γ.Δ.Ο.Π.Ι.Φ., Νοέμβριος 2022): Προβολή

Ιστορική Εξέλιξη

  • Το δικαίωμα ψήφου των γυναικών και η παρουσία τους στην πολιτική ζωή άλλοτε και σήμερα στην Ελλάδα (αρχείο από τη Βουλή των Ελλήνων): Προβολή
  • Κείμενα: 1. Δέκα λόγοι για να αποδοθεί το δικαίωμα ψήφου στις γυναίκες, 2. Γιατί ζητούμε την ψήφο ως εκλογείς και [ως] εκλέξιμοι, 3. Πολιτικά δικαιώματα εις τας γυναίκας δύνανται ν’ απονεμηθώσι διά νόμου, 4. Ζητούμε λοιπόν την ψήφο… (αρχείο από τη Βουλή των Ελλήνων): Προβολή
  • Σύντομο χρονολόγιο των αγώνων και της σταδιακής απονομής πολιτικών δικαιωμάτων στις Ελληνίδες (αρχείο από τη Βουλή των Ελλήνων): Προβολή

Βιβλιογραφία

  • Ελληνική Βιβλιογραφία της ιστοριογραφίας των γυναικών και του φύλου (1974-2014), Γλαύκη Γκόηζη, Ειρήνη Ριζάκη, 2015: Προβολή