Τακτικά Μέλη

Αικατερίνη Καστανιώτη

Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων, Καθηγήτρια του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Σοφία Ζυγά

Καθηγήτρια του Τμήματος Νοσηλευτικής

Ευθαλία Χατζηγιάννη

Καθηγήτρια του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού

Βασιλική Λαλαγιάννη

Καθηγήτρια του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων

Φωτεινή Τζαβέλλα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Νοσηλευτικής

Μαρίνα Παπαδέλλη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

Ζαχαρίας Δερμάτης

Μέλος ΕΔΙΠ του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος

Διοικητικός υπάλληλος του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Σωτηρία Καρυώτη

Φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Συνεργαζόμενα Μέλη

Στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου του ΕΛΚΕ του Παν. Πελοποννήσου 2021-2022 "ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΛΟΥ"

 • Ιωάννης Κόκκαλης, Προπτυχιακός φοιτητής του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Ανάπτυξη ιστοσελίδας και δημιουργία λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την ΕΙΦ του ΠαΠελ)
 • Θεοδώρα Κωστίκου, Προπτυχιακή φοιτήτρια του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Καταγραφή καλών πρακτικών από το εξωτερικό για θέματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε θέματα φύλου/ισότητας και διακρίσεων και Διαμόρφωση Έμφυλου Χάρτη ΠαΠελ)
 • Μαρία Ελένη Σκορδά, Προπτυχιακή φοιτήτρια του τμήματος Γεωπονίας (Επεξεργασία κειμένων και ιστοσελίδων του ΠαΠελ με άξονα τη σεξιστική γλώσσα)

Η Ε.Ι.Φ. συνεργάζεται με τους υπεύθυνους/τις υπεύθυνες για θέματα φύλου και διακρίσεων στα τμήματα του ΠαΠελ. Οι υπεύθυνοι/ες είναι οι εξής:

Παλαιότερα Μέλη

 • Δέσποινα Καρακατσάνη, Πρώην Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων, Καθηγήτρια του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (dksarakat@uop.gr)
 • Φωτεινή Γαζή, Καθηγήτρια του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (egazi@uop.gr)
 • Χριστίνα Πολίτη, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (tpoliti@uop.gr)
 • Γεωργία Φραγκάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Φιλολογίας (g.fragkaki@uop.gr)
 • Σταυρούλα Αλικάκου, Μέλος ΕΤΕΠ του Τμήματος Νοσηλευτικής (alikakou@uop.gr)
 • Ευαγγελία Καραγεωργίου, Διοικητική υπάλληλος του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (karageor@uop.gr)
 • Στυλιανή Δημητρακάκη, Προπτυχιακή φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (stelladimitrakaki@gmail.com)
 • Νικολακάκη Μαρία, Καθηγήτρια του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (mnikolak@yahoo.gr)