• ΚΕΘΙ (Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας): Μετάβαση
  • ΔΙΟΤΙΜΑ, Κέντρο για τα έμφυλα δικαιώματα και την ισότητα: Μετάβαση
  • ΟΔΗΓΟΣ για την Ισότιμη Πρόσβαση και Συμπερίληψη στα Ελληνικά ΑΕΙ: Προβολή
  • Ένωση Ισότητας: Στρατηγική για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ 2020-2025: Προβολή
  • European Institute for Gender Equality: Μετάβαση
  • Gender Equality Index 2022 The COVID-19 Pandemic and Care: Μετάβαση
  • Μια συλλογή στοιχείων και νομοθεσίας σχετικά με το φαινόμενο της έμφυλης βίας στην Ελλάδα και την Ευρώπη: Μετάβαση
  • Female scientists and gender bias in research: Μετάβαση
  • Portal του Κέντρου Καινοτομίας για τις Γυναίκες #GIL4W: Μετάβαση