Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα εξάλειψης της βίας κατά των Γυναικών 25 Νοεμβρίου

Σχεδόν καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες φαινομένων βίας κατά των γυναικών παρακολουθούμε πλήθος γυναικοκτονιών.

Η 25η Νοεμβρίου ανακηρύχθηκε ως Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 17 Δεκεμβρίου 1999 με στόχο την ανάδειξη αυτού του σημαντικού προβλήματος που έχει παγκόσμιες διαστάσεις.

To 2011 υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης η Σύμβαση για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, γνωστή ως «Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης», η οποία τέθηκε σε ισχύ το 2014 και υπογράφτηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2017. Το νομοσχέδιο που κυρώνει τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης ψηφίστηκε από το ελληνικό κοινοβούλιο τον Μάρτιο του 2018 (Νόμος 4531/2019).

Η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης αποτελεί ένα διεθνές νομικό εργαλείο που επιβάλλει υποχρεώσεις στα κράτη για τη διαχείριση της έμφυλης και της ενδοοικογενειακής βίας και έχει ως στόχο την εναρμόνιση της νομικής αντιμετώπισης του φαινομένου από τις εθνικές νομοθεσίες των κρατών-μελών. Στηρίζεται σε τέσσερις βασικούς πυλώνες: πρόληψη της βίας κατά των γυναικών, προστασία των θυμάτων, δίωξη των δραστών και εφαρμογή ολοκληρωμένων και συντονισμένων πολιτικών για την υλοποίηση των πυλώνων αυτών.

Το Πανεπιστήμιο αποτελεί έναν προνομιακό χώρο για την καλλιέργεια αξιών και ιδεών που αντιβαίνουν στη βία και βάζουν γερά θεμέλια για την προώθηση του σεβασμού της ανθρώπινης προσωπικότητας και αξιοπρέπειας. Χρειάζεται να ενισχύσουμε τις δράσεις και τις πολιτικές μας στην κατεύθυνση της πρόληψης, της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης απέναντι στις διάφορες μορφές βίας.

Κοινοποιήστε