Πανεπιστήμιο, Φύλο και Έρευνα (20/12/2022 17:00-20:00)

Με αφορμή την παρουσίαση του Σχεδίου Δράσης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και της Ιστοσελίδας isotita.uop.gr τα μέλη της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σας προσκαλούν στην ημερίδα με θέμα: Πανεπιστήμιο, Φύλο και Έρευνα (20/12/2022 17:00-20:00)

17:00-17:20: Χαιρετισμοί
Αθανάσιος Κατσής, Πρύτανης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
Σοφία Ζυγά, Καθηγήτρια Νοσηλευτικής, μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

17:20-17:40: Μαρίνα Αγγελάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ΠαΠελ «Ευρωπαϊκές πολιτικές ως μοχλός θεσμικής αλλαγής στα Πανεπιστήμια»

17:40-18:00: Βασιλική Λαλαγιάννη, Καθηγήτρια Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, ΠαΠελ «ΜΚΟ, Έρευνα και Πανεπιστήμια»

18:00-18:20: Δήμητρα Κογκίδου, Καθηγήτρια ΠΤΔΕ-ΑΠΘ, Πρόεδρος Δικτύου ΕΙΦ «Σχέδια Δράσης για την ισότητα των φύλων και ρόλος του Δικτύου των ΕΙΦ»

18:20-18:45: Δέσποινα Καρακατσάνη, Καθηγήτρια Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ΠαΠελ, Πρόεδρος ΕΙΦ ΠαΠελ «Παρουσίαση του Σχεδίου Δράσης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου»

18:45-19:15: Γωγώ Φραγκάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Φιλολογίας, ΠαΠελ, Δέσποινα Καρακατσάνη, Καθηγήτρια Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ΠαΠελ, Πρόεδρος ΕΙΦ ΠαΠελ «Παρουσίαση αποτελεσμάτων του ερευνητικού έργου του ΕΛΚΕ «Ερευνητικές Δράσεις για ζητήματα φύλου», «Παρουσίαση της Ιστοσελίδας της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων του ΠΑΠΕΛ: isotita.uop.gr»

19:15-20.00: Συζήτηση

Για τη συμμετοχή στην εκδήλωση ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://tinyurl.com/UOP-DSEP-Karakatsani

Κοινοποιήστε